Jeśli chcesz wymienić się ze mną banerami
pobierz  mój  wklejając  kod i podaj mi namiary
na twoją stronę i twój baner .

 e-mail :     zbig @ cozl . pl

Adres mojej strony  :  http://starwars.zbig.fg.pl


 82,8 kB

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="400" height="50"><param name=movie value="
http://starwars.zbig.fg.pl/st-raf.swf"><param name=quality value=high><embed src="http://starwars.zbig.fg.pl/st-raf.swf" quality=high
 pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
 type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="50"></embed></object>

 

       20 kB

<a target="_top" href="http://starwars.zbig.fg.pl">
<img border="0" src="http://http://starwars.zbig.fg.pl/starraf150.gif" width="400" height="50"></a>
 

    Jeśli masz mało miejsca wklej mój button :

         4,1 kB

<a href="http://http://starwars.zbig.fg.pl"><img border="0" src="http://http://starwars.zbig.fg.pl/button.gif" width="134" height="60"></a>